GSM 3G-versterker

GSM 3G-versterker

GSM 3G-versterker

De GSM 3G-versterkers versterken de frequentiebanden van alle mobiele providers: Orange, Bouygues, SFR en Free. De hoog geplaatste antenne is via een coaxkabel aangesloten op de signaalbooster die het ontvangen signaal voor data en stem verbetert. U ontvangt een netwerk op 2 of 3 streepjes waar u eerder geen signaal ontving.

Contacteer onze experts :

van maandag tot vrijdag tussen 9 en 18 uur

Herinnering aan de regelgeving: Het is niet mogelijk om in Nederland een GSM (of UMTS- versterker te plaatsen zonder de juiste administratieve vergunning of zonder formele toestemming van de providers waarop de door de versterker uitgezonden frequenties betrekking hebben. Het niet navolgen van deze bepalingen kan leiden tot strafrechtelijke sancties voorzien.