RETOUREN

RETOUREN - HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Voor een snellere behandeling van uw retour, kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF INVOEGEN), maar u bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Retouren

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Ons retouradres : OfficeEasy SAV c / o Salesupply - Sourethweg 5-E - 6422 PC Heerlen
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij willen u vragen bij het retourneren rekening te houden met onderstaande punten:

  • Vermeld bij voorkeur het retournummer aan de buitenkant van het pakket, in de buurt van het retouradres. Zo kunnen wij uw retourproces bespoedigen. (Graag niet het retournummer op de originele verpakking van het product worden schrijven).
  • Bij voorkeur de originele verpakking zoveel als mogelijk bewaren. Deze verpakking maakt het mogelijk om het product veilig te vervoeren.
  • Kies voor het retourneren van uw bestelling u een pakket dat ruim genoeg is voor uw artikelen.
  • Verpak het product zorgvuldig met schokabsorberende materialen. Deze materialen zullen ervoor zorgen, dat uw artikel niet beschadigd kan raken tijdens het transport.

U kunt  ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

* Uitzonderingen herroepingsrecht Hygiëne producten, zoals een headset, waarvan de verzegeling na levering is verbroken kunnen niet geretourneerd worden.RETOUREN - KLACHTEN

In geval van niet-naleving van de bestelde artikelen of aangeboden diensten door OfficeEasy, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.