logo Office Easy
Bijwerken 31/03/2023
Goede walkie-talkie kiezen
meer info
070 499 01 56

Welke wijziging moet er worden aangebracht aan een walkie-talkie om informatie uit te wisselen over een grotere afstand?

U weet hoe een walkie-talkie werkt, maar u blijft met een vraag zitten: wat moet u doen om te zorgen dat uw apparaat over een groter gebied uitzendt? Om dit te bereiken zijn er meerdere opties mogelijk, waaronder het verhogen van het vermogen van het apparaat.

We adviseren u echter om zeer voorzichtig te werk te gaan als u het bereik van uw walkie-talkie wilt vergroten, vooral als het gaat om een model voor gebruik in uw vrije tijd of professioneel zonder licentie. De reglementen verbieden bepaalde praktijken, welke storingen op de frequenties kunnen veroorzaken, gebruikt door nooddiensten en politie.

Hoe het bereik van een walkie-talkie vergroten?

De factoren die de reikwijdte van het signaal beïnvloeden

Voordat u wijzigingen gaat aanbrengen op uw apparaat, is het belangrijk om de factoren vast te stellen die het uitzendgebied en de ontvangst van signalen mogelijk beperken:

Het vermogen van uw walkie-talkie verbeteren met behulp van een versterker

Als het werkelijke bereik van uw verzender-ontvanger het niet haalt bij het bereik dat werd beloofd door de fabrikant en u er alles aan heeft gedaan om mogelijke obstakels voor radiogolven weg te werken, dan kunt u proberen om een versterker te gebruiken. Deze box maakt het mogelijk om het verzendvermogen van de walkie-talkie te vergroten, ook wel genaamd het aantal uitgaande Watt.

U hoeft de versterker alleen maar aan te sluiten op elektrische voeding en hem daarna te verbinden met een antenne en uw radio. Hij vergroot dan het signaal, en zorgt dat het bereik groter wordt. Om het coëfficiënt van versterking van het signaal te kennen kunt u een wattmeter verbinden, zodat deze het reële emissievermogen weergeeft. Vaak vermenigvuldigen versterkers het radiovermogen met 10. Zorg dat u het voltage en de compatibiliteit van de versterker met de walkie-talkie in acht neemt, om schade aan de apparaten te voorkomen.

Dankzij dit systeem kunt u ook de reikwijdte van het signaal vergroten, zonder aan kwaliteit in te leveren bij uw uitwisselingen. Bovendien wordt de batterij van de walkie-talkie gespaard door hem bij laag vermogen te gebruiken. Niettemin kunt u niet van de optimale reikwijdte van de walkie-talkie profiteren, want de versterker dient op elektriciteit aangesloten te zijn. Het is altijd mogelijk om externe batterijen te gebruiken of om hem op een sigarettenaansteker aan te sluiten als u onderweg bent.

Hoe het bereik van een walkie-talkie vergroten? 2

Een walkie-talkie van hogere kwaliteit maken door de antennte te vervangen

Naast het vermogen van de zender-ontvanger speelt de antenne een hele belangrijke rol bij het bereik. Op veel modellen is deze niet verwisselbaar, maar op andere kunt u hem vervangen door een model met een sterker signaal. De lengte van de antenne is een van de voornaamste criteria waarmee u de globale prestaties van de walkie-talkie kunt verbeteren. Want een groter model vangt makkelijker signalen op! Idealiter heeft u een antenne met de maat van een halve golf. U hoeft dus alleen nog maar een goede antenne met aangepaste lengte te vinden die compatibel is met uw verzender-ontvanger!

Als uw oorspronkelijke antenne niet van de behuizing van de walkie-talkie afgehaald kan worden, dan kunt u om het bereik te vergroten het volgende doen. U voegt een elektrisch snoer toe en rolt hem om de connector van de antenne of verbind hem met de schroeven aan de achterkant van de behuizing. Voor een optimaal resultaat dient hij de volgende maat in cm te hebben: (143/frequentie in MHz)/2.

De relais antenne: een interessante oplossing om het bereik van een walkie-talkie te vergroten zonder te demonteren.

Als u uw walkie-talkie niet wilt wijzigen en u gebruikt hem in een afgebakend gebied, dan is het mogelijk om het bereik te vergroten met een relaiszender. U dient de ideale positie te vinden, zodat hij de signalen die uitgezonden worden door de twee walkies-talkies zo goed mogelijk herhaalt, wat niet altijd makkelijk is. Over het algemeen is het goed om het relais-station hoog te plaatsen, om de golven te vangen die uit een omtrek van meerdere kilometers komen.